Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

"Casa Verde"

Începând cu data de 1 iulie 2010, Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit popular Programul "Casa Verde" va fi operaţional, iar persoanele fizice îşi pot depune dosarele de finanţare nerambursabilă la agenţiile judeţene de mediu din localităţile unde domiciliază. Bugetul alocat Programului pentru anul 2010 este de 110 milioane lei, fiind distribuit la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de numărul de locuitori al acestuia şi poate fi consultat în anexa comunicatului de presă.

Programul, care se adresează exclusiv persoanelor fizice, constă în acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei, astfel:

- până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
- până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură;
- până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri
vegetale, agricole, forestiere, silvice.

În cadrul acestui Program, poate aplica solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:
- este persoană fizică care îşi are domiciliul pe teritoriul României;
- este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează
proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare
la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau
dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate
publică;nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform
legislaţiei naţionale în vigoare;
- în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat
dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi
cu efect negativ asupra mediului.

Singurele informaţii oficiale privind modul de derulare a acestui Program sunt cele transmise în mass-media sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Administraţiei Fondului pentru Mediu,
precum şi cele publicate pe paginile web www.mmediu.ro şi www.afm.ro.

 

Anexa

Judet Locuitori Valoare (Lei)
Bacau 706.323 3.585.103
Botosani 452.834 2.297.486
Galati 619.556 3.143.362
Iasi 816.910 4.144.652
Neamt 554.516 2.813.377
Suceava 688.345 3.492825
Vaslui 455.049 2.308.724
Vrancea 387.632 1.966.679

Ghidul Programului